تعرفه حجم اضافه سرویس های اینترنت وایرلس صبانت
تاریخ آخرین به روز رسانی: اسفند ماه 1400
2
گیگابایت
(1 گیگ بین الملل)
22,000 ریال
6
گیگابایت
(3 گیگ بین الملل)
66,000 ریال
14
گیگابایت
(7 گیگ بین الملل)
153,000ریال
30
گیگابایت
(15 گیگ بین الملل)
327,000 ریال
60
گیگابایت
(30 گیگ بین الملل)
589,000 ریال
100
گیگابایت
(50 گیگ بین الملل)
930,000ریال
200
گیگابایت
(100 گیگ بین الملل)
1,810,000ریال

تعرفه سرویس های اینترنت وایرلس صبانت با ضریب اشتراک 1 به 8
تاریخ آخرین به روز رسانی: اسفند ماه 1400
نوع
سرعت
یک ماهه
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله
مجموع حجم بین الملل
(گیگابایت)
قیمت
(ریال)
حجم ماهیانه
(گیگابایت)
مجموع حجم بین الملل
(گیگابایت)
قیمت
(ریال)
حجم ماهیانه
(گیگابایت)
مجموع حجم بین الملل
(گیگابایت)
قیمت
(ریال)
حجم ماهیانه
(گیگابایت)
مجموع حجم بین الملل
(گیگابایت)
قیمت
(ریال)
1
مگابیت
- 8
24
669,000
8
48
1,272,000
8
96
2,413,000
20
60
1,241,000
20
120
2,360,000
20
240
4,473,000
2
مگابیت
- 10 30
835,000
10
60
1,583,000
10
120
3,002,000
35
105
1,650,000
35
210
3,136,000
35
420
5,945,000
3
مگابیت
28
387,000
28
84
1,159,000
28 168
2,204,000
28
336
4,180,000
45
659,000
45
135
1,977,000
45
270
3,757,000
45
540
7,122,000
4
مگابیت
32
450,000
32
96
1,323,000
32
192
2,515,000
32
384
4,768,000
80
822,000
80
240
2,467,000
80
480
4,670,000
80
960
8,887,000
8
مگابیت
25
550,000
25
75
1,650,000
25 150
3,136,000
25
300
5,950,000
100
877,000
100
300
2,630,000
100
600
4,999,900
100
1200
9,476,000
150
1,012,000
150 450
3,036,000
150 900
5,770,000
150 1800
10,936,000
200
1,258,000
200
600
3,775,000
200
1200
7,174,000
200
2400
13,597,000
16
مگابیت
50
877,000
50
150
2,631,000
50
300
4,999,000
50
600
9,477,000
150
1,258,500
150 450
3,775,000
150 900
7,175,000
 150  1800
13,597,000
200
1,476,500
200 600
4,429,000
200 1200
8,417,000
 200  2400
15,951,000
300
1,727,000
300
900
5,181,000
300
1800
9,846,000
300
3600
13,000,000

تعرفه سرویس اینترنت وایرلس صبانت با ضریب اشتراک 1 به 1
تاریخ آخرین به روز رسانی: اسفند ماه 1400
قیمت
(ریال)

نوع سرویس

800,000

به ازای هر یک مگابیت سرعت با زمان یک ماهه و ترافیک نامحدود


شرایط عمومی:

- سرویس های اینترنت وایرلس (Wireless) قابل راه اندازی برای کلیه مشترکین و به ویژه کاربران باخطوط غیر قابل رانژه (PCM , PAP , DLC , ...) و بدون نیاز به مخابرات میباشد.
- جهت بررسی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مزایای اینترنت وایرلس صبانت اصفهان می توانید اینجا را کلیک کنید.
 -طبق اطلاعیه و اخطار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به کلیه شرکت ها مبنی بر حذف سرویس های دارای ساعات شبانه رایگان، از مورخ 96/04/19 تمامی سرویس های اینترنت به همراه شبانه رایگان و بسته های شباهنگ از پنل فروش حذف گردید.
- قیمت سرویس های فوق به ریال و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.
- جهت امکان سنجی، سفارش و راه اندازی سرویس های اینترنت وایرلس میتوانید با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.