- رزومه و پروژه های شبکه
 
resume

 

برخی از پروژه های طراحی، خرید و اجرای شبکه:

 • شرکت صفا نیکو سپاهان: طراحی،خرید تجهیزات، اجرا و نگهداری شبکه . شروع پروژه از سال 1384 تاکنون. طراحی و اجرای شبکه passive با تجهیزات Legrand ،cisco و سرورهای HP

  راه اندازی و نگهداری شبکه داخلی طراحی و راه اندازی مجازی سازی hyper-v ، راه اندازی راه حل پست الکترونیک بر پایده Mdeamon ، راهاندازی سرویس های پایه شاملActive Directory, DNS, DHCP ، راه اندازی به اشتراک گذاری اینترنت با ISA 2006 ( تعداد سرور های فیزیکی 4 عددworkstation و تعداد کل سرور ها 7 عدد. تعداد کاربران 800 نفر)

 • سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مرکز اصفهان : طراحی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه Passive بر طبق تجهیزات Legrand فرانسه. راه اندازی شبکه کامپیوتر، برق و مخابرات بالغ بر 1450 نود. ساختمانهای پل خواجو و پل فلزی.

 • وزارت دفاع و نیروهای مصلح، گروه شناورهای زیرسطحی : طراحی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه Passive بدر طبق تجهیزات Legrand فرانسه و راه اندازی اتاق سرور.

 • شرکت سوخت راکتورهای هسته ای : طراحی، تهیه تجهیزات و اجرای شبکه سایت های UCF و ZPP بالغ بر 30 کارگاه و اجرای فیبر نوری Single Mode در سایت ZPP به متراژ 10000 متر.

 • شهرداری اصفهان : راه اندازی سرویس های Active Directory, Exchange 2007, TMG, DNS, File Server در دیتا سنتر فاوا.

 • شرکت لوله پروفیل سپاهان: طراحی و اجرای سرویس های زیرساخت شبکه طراحی و پیاده سازی routing بین 3 نقطه تهران، اصفهان و کارخانه. پیاده سازی به اشتراک گذاری اینترنت بین کاربران، پیاده سازی Active Directory بصورت site ، ارتقاء سرویس های قدمی مجموعه از Windows 2000 به windows 2003شاملactive directory دفتر تهران به صورت remote ، ارتقاء exchange 2000 دفتر تهران به exchange2003 بصورت remote ، ارتقاء ISA 2000 دفتر تهران به ISA 2006 بصورت Remote (تعداد کل سرور ها : 14 عدد Intel ، تعداد کاربران: 1100 نفر).

 • اداره استاندارد اصفهان : طراحی و پیاده سازی مجازی سازی hyper-v ، پیاده سازی Active directory و file server
  (تعداد سرور های فیزیکی : 4 عدد HP DL 380 G7 ، تعداد کل سرور ها 12 عدد. تعداد کاربران 150 نفر).
 • شرکت زواره: طراحی و اجرای شبکه پسیو و سرویس های زیر ساخت

 • پیاده سازی سرویس های active Directory, internet sharing, file server و راه حل دسترسی از راه دور بر پایه window 2008 R2 Sp1

نمونه هایی از فعالیت های انجام شده توسط متخصصان این گروه در دپارتمان شبکه های بهم پیوسته :

 • اجرا و آزمایش و تحویل طرح ICT روستایی و ارائه اینترنت به روستاهای اصفهان.

 • طراحی ، مشاوره و اجرای Passive شبکه LAN با تجهیزات Legrand فرانسه و Brand-Rex انگلستان ، سیستم برق مرکزی ، سیستم PBX TDA-600 Panasonic تلفن مرکزی و شبکه Active شرکت صفانیکو سپاهان.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN سازمان خدمات شهری اصفهان.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN معاونت شهرسازی اصفهان.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN دفتر مرکزی شرکت فولاد کویر.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN معاونت سازماندهی ناژوان و صفه اصفهان.

 • طراحی و اجرای ارتقاء شبکه LAN شهرداری منطقه 1 اصفهان.

 • مشاوره و طراحی شبکه داخلی سازمان انرژی اتمی بر اساس بستر VDSL.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN سازمان انرژی اتمی اصفهان ساختمان ZPP .

 • مشاوره و طراحی پیاده سازی ارتباط اینترنت و VoIP مجتمع اداری تجاری 1000 واحدی ونوس انزلی از طریق خطوط ADSL .

 • مشاوره ،طراحی ،اصلاح و ارتقاء شبکه داخلی بر اساس بستر فیبر نوری جهت راه اندازی سیستم PLC و ابزار دقیق شرکت تولیدی رینگ سایپا خرمشهر.

 • مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه LAN با استفاده از تجهیزات غیر فعال Legrand فرانسه ، سیستم برق مرکزی UPS و تلفن سانترال شرکت فرا تحقیق سپاهان.

 • طراحی ، مشاوره و اجرای Passive شبکه LAN و سیستم برق مرکزی مرکز دیتا مخابرات امام خمینی اصفهان با تجهیزات Legrand فرانسه.

 • مشاوره و طراحی ارائه اینترنت از طریق سیستم ICT روستایی از طریق DSL شهرستان رشت.

 • طراحی و اجرای شبکه LAN با تجهیزات غیر فعال Legrand ساختمان ستاد اجرای فرمان امام اصل 49 قانون اساسی.

 • اجرای کف کاذب اتاق سرور شرکت ایریسا با استفاده از کف کاذب Legrand فرانسه.

 • تهیه تجهیزات و اجرای شبکه همگن خانگی شامل شبکه تلفن شهری و مرکزی (داخلی سیستم PBX TDA-600 Panasonic )، ایجاد بستر اینترانت و شبکه اینترنت بر روی بستر VDSL ، سیستم آنتن مرکزی و دوربین مدار بسته مجموعه برجهای پزشکان تعاونی درمانگران - جابر (هزار جریب). (220 واحد مسکونی و 30 مشاعات).

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive و Active مراکز نهاد ریاست جمهوری استان اصفهان (کاشان - گلپایگان - مبارکه - زرین شهر - نجف آباد - خمینی شهر - فلاورجان(.

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive با تجهیزات غیر فعال Legrand و کابل Cat 7 SFTP ، سیستم برق مرکزی UPS ، شبکه تلفن مرکزی بیمارستان میلاد شهرک ولیعصر.

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive با تجهیزات غیر فعال Legrand و کابل Cat 7 SFTP ، سیستم برق مرکزی UPS ، شبکه تلفن مرکزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز اصفهان.

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive با تجهیزات غیر فعال Legrand و طراحی سیستم برق مرکزی UPS ، شبکه تلفن مرکزی وزارت دفاع ، گروه شناور های زیرسطحی

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive و فیبر نوری سازمان انرژی هسته ای ، شرکت سوخت راکتورهای هسته ای.

 • طراحی و اجرای وب سایت بخش بهداشت دانشگاه اصفهان.

 • استاندارد سازی شبکه پاکمن و اجرای راه حل به اشتراک گذاری اینترنت و دسترسی از راه دور

فعالیت های اخیر و جاری متخصصان این گروه در دپارتمان شبکه های بهم پیوسته به شرح ذیل می باشد:

 • طراحی ، اجرا و پیاده سازی شبکه Passive با تجهیزات غیر فعال Legrand و کابل Brand-Rex Cat 6 SFTP ، سیستم برق مرکزی UPS ، شبکه مخابرات و مرکز تلفن شرکت مهندسی ژر کار جم.

 • طراحی و راه اندازی شبکه داخلی و سیستم مخابرات و مرکز تلفن ساختمان های اداری، حراست، کنترل و انبار شرکت پتروشیمی صدرا نفت پارسیان.

 • طراحی و راه اندازی سیستم برق اضطراری UPS در کل مجموعه ساختمان های اداری و محوطه شرکت پتروشیمی صدرا نفت پارسیان.

 • طراحی شبکه همگن شامل Passive ، Active ، سیستم برق اضطراری و مخابرات کل پایانه مسافربری کاوه اعم از ساختمان اداری، شرکت های مسافربری، سکوها، غرفه های حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی و سالن های انتظار کل مجموعه.

 • تأمین تجهیزات و اجرای عملیات Transmission صدا و سیمای شهرداری اصفهان تحت نظارت سازمان فاوا شهرداری اصفهان.

 • تهیه تجهیزات پسیو و اکتیو داخلی ارتباط 29 دستگاه باکس تقاطع های سطح شهر اصفهان جهت سازمان کنترل ترافیک شهرداری اصفهان تحت نظارت سازمان فاوا شهرداری اصفهان.

 • تهیه و تأمین تجهیزات سیستم برق اضطراری UPS شرکت پارین کنترل در تهران.

 • همکاری با سازمان جهاد کشاورزی جهت نصب آنتی ویروس در 11 منطقه در سطح استان اصفهان.

 

فعالیت های متخصصان این گروه در دپارتمان امنیت شبکه به شرح ذیل می باشد:

 • همکاری با سازمان جهاد کشاورزی جهت نصب آنتی ویروس در 11 منطقه در سطح استان اصفهان.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky و کنسول مدیریتی جهت شرکت مهندسی ژر کار جم در ساختمان مرکزی و دفتر مدیریتی تهران.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky جهت شرکت فردوس پلی اکریل اصفهان.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky جهت شرکت پتروشیمی صدرا نفت پارسیان در دفتر ساختمان مرکزی اصفهان و کارخانه پتروشیمی این شرکت در علویجه.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky جهت شرکت مواد غذایی نامی نو.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky جهت شرکت عمران و مسکن سازان اصفهان.

 • تهیه ، نصب و راه اندازی End Point Security Kaspersky جهت شرکت چکاب آزما سدید.

فعالیت های متخصصان این گروه در دپارتمان طراحی و پیاده سازی مراکز داده و Server Room ها:

 • طراحی و بهینه سازی مرکز داده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز اصفهان.

 • طراحی و پیاده سازی مرکز مخابرات و Server Room مرکزی مجتمع مسکونی پزشکان.

 • طراحی و پیاده سازی Server Room مرکزی شرکت مهندسی صفانیکو اصفهان.

 • طراحی و پیاده سازی Server Room و مرکز مخابرات شرکت مهندسی ژر کار جم.

 • نظارت و ممیزی اتاق سرورهای شرکت بیمه سلامت 31 استان در کل کشور با همکاری شرکت مهندسی پردازشگران.

 • اجرای اتاق سرور شرکت بیمه سلامت شهرستان بیرجند با همکاری شرکت مهندسی پردازشگران.

 • مشاوره ، طراحی و اجرای مرکز داده بانک صنعت و معدن تهران با همکاری شرکت مهندسی پردازشگران.

 • Server Room و مرکز داده مخابرات و انتقال خطوط شرکت نفت اصفهان با همکاری شرکت مهندسی پردازشگران.


  شایان ذکر است گروه فنی تاپ سرویس در برخی از طرح ها و پروژه های مذکور غیر مستقیم و به صورت پیمانی و در برخی موارد مشارکت با طرفین مستقیم قرارداد داشته است.