تعرفه های جدید سرویس های نا محدود اینترنت +ADSL2 شرکت نداگستر
 
به اطلاع میرساند به منظور عملیاتی نمودن مصوبه 181 درخصوص تعرفه های سرویس های نامحدود، کلیه سرویسهای نامحدود مشمول قانون مصرف منصفانه می باشند و نحوه ارائه این سرویس ها بدین صورت می باشد که مشترک می تواند با شروع زمان سرویس خود طبق قرارداد حجم مشخصی از سرویس را با کیفیت بالا و ضریب اشتراک پذیری پایین تری از الزامات قانونی (ضریب اشتراک 1 به 3) را تجربه نماید.
لازم به ذکر است پس از عبور از حجم مشخص شده امکان بهره برداری ازسرویس با لحاظ سرعت اسمی (ضریب اشتراک 1 به 8) طبق قرارداد برای مشترک فراهم می گردد.
 

به منظور مشاهده اطلاعات کامل از سرویس ها و تعرفه جدید خدمات اینترنت نا محدود از طریق شاخه تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت و یا اینجا را کلیک نمایید.

 
 
با تشکر
مهران فردوسی