330-58 03
330-58 02
330-58 01

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین جدید
اعتبار فروش تا تاریخ 1398/09/15 می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
وضعیت رایگان شبانه
ترافیک شبانه
قیمت
(ریال)
512
کیلوبیت
12 ماهه
120 گیگ
60 گیگ
2 تا 7 صبح 90 درصد رایگان
831,000
12 ماهه
250 گیگ
125 گیگ
1,452,000
4
مگابیت
6 ماهه
288 گیگ
144 گیگ
1,213,000
8
مگابیت
6 ماهه
600 گیگ
300 گیگ
1,812,000
12 ماهه
2000 گیگ
1000 گیگ
3,290,000
16
مگابیت
6 ماهه
210 گیگ
420 گیگ
1,595,000
12 ماهه
3000 گیگ
1500 گیگ
5,245,000

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین تمدیدی
اعتبار فروش تا تاریخ 1398/09/15 می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
وضعیت رایگان شبانه
ترافیک شبانه
قیمت
(ریال)
4
مگابیت
6 ماهه
60 گیگ 30 گیگ ندارد ندارد 798,000
192 گیگ 96 گیگ
1,321,000
12 ماهه
576 گیگ 288 گیگ
3,153,000
8
مگابیت
6 ماهه
126 گیگ 63 گیگ 995,000
252 گیگ 126 گیگ
1,650,000
12 ماهه
840 گیگ 420 گیگ
3,940,000
16
مگابیت
6 ماهه 200 گیگ 100 گیگ
1,583,000
672 گیگ 336 گیگ
2,630,000

 شرایط عمومی سرویس های جشنواره صبانت:

- درصورت اتمام آستانه مصرف منصفانه (FUP) گروه سرعتی سرویس به سرعت (128kb) تغییر نموده و این تغییر بر روی ترافیک هدیه و بامدادی نیز اعمال می گردد.
- در کلیه سرویس های نامحدود (FUP)، میزان محاصبه مصرف بر اساس استفاده از ترافیک داخلی و ترافیک خارجی می باشد. در واقع میزان مصرف مشترک در حالت بین الملل به صورت نصف حجم کلی سرویس (یا ترافک داخلی) محاصبه خواهد شد.
- امکان تغییر سرویس جشنواره تا پایان دوره زمانی وجود ندارد و در صورت انصراف از خرید مبلغ قابل برگشت صفر در نظر گرفته می شود.
- ترافیک در نظر گرفته شده برای سرویس های فوق قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.
- امکان خرید سرویس های مذکور تنها یک مرتبه می باشد و در صورت خرید هر سرویس جشنواره دیگرامکان خرید و فعال سازی همان سرویس و یا سرویس جشنواره دیگر وجود ندارد.
- جهت سفارش و فعال سازی سرویس ها میتوانید به دفاتر فروش تاپ سرویس(نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی صبانت در استان اصفهان) مراجعه و یا جهت تسریع و سهولت در سفارش دهی با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.
- به منظور مشاهده تعرفه سرویس های نامحدود و حجم اضافه اینجا را کلیک کنید.
- محاسبه میزان ترافیک (دانلود و آپلود) در سایت های منتخب داخلی نیم بهاء می باشد. (لیست سایت های منتخب داخلی با محاسبه نیم بهاء)
- کلیه مسئولیت های حقیقی/حقوقی و زیان های مالی ناشی از درج اطلاعات اشتباه و یا عدم توجه به شرایط سرویس های مندرج بر عهده شخص تکمیل کننده اطلاعات (مشترک) است.
 -قیمت سرویس های فوق به ریال و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده (قانون برنامه پنجم) است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.