330-58 03
330-58 02
330-58 01

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین جدید
اعتبار فروش تا مرداد 1399 میباشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
وضعیت رایگان شبانه
ترافیک شبانه
قیمت
(ریال)
512
کیلوبیت
12 ماهه
120 گیگ
60 گیگ
2 تا 7 صبح 90 درصد رایگان
876,000
250 گیگ
125 گیگ
1,497,000
4
مگابیت
6 ماهه
288 گیگ
144 گیگ
1,212,000
8
مگابیت
6 ماهه
600 گیگ
300 گیگ
1,827,000
12 ماهه
2000 گیگ
1000 گیگ
3,329,000
16
مگابیت
6 ماهه
420 گیگ
210 گیگ
1,610,000
12 ماهه
3000 گیگ
1500 گیگ
5,290,000

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین جدید و تمدیدی
اعتبار فروش تا مرداد 1399 میباشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
وضعیت رایگان شبانه
ترافیک شبانه
قیمت
(ریال)
1 تا 16
مگابیت
6 ماهه
60 گیگ 30 گیگ ندارد ندارد 716,000
12 ماهه
144 گیگ 72 گیگ
1,433,000
2 تا 16
مگابیت
12 ماهه
222 گیگ 111 گیگ
1,833,000
3 تا 16
مگابیت
6 ماهه
120 گیگ 60 گیگ
1,240,000
8 تا 16
مگابیت
6 ماهه 180 گیگ 90 گیگ
1,652,000
12 ماهه
720 گیگ 360 گیگ
3,984,000

بسته های حجمی جشنواره صبانت - ویژه مشترکین تمدیدی
اعتبار فروش تا تاریخ 1399/05/18 میباشد.
ردیف  نام بسته ترافیکی (حجم) زمان شرایط عمومی استفاده از بسته های حجم زمان دار و عادی وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(ریال)
1 60 گیگ معادل 30 گیگ بین الملل 7 روز
در صورت مصرف تمام یا بخشی از آن بعد از تاریخ انقضا غیر فعال می گردد.
بعد از خرید یک بسته حجمی زمان دار، امکان خرید بسته دوم تا انقضای بسته اول وجود ندارد.
لطفا هنگام خرید بسته حجمی زمان دار به زمان باقیمانده سرویس خود دقت کنید.
در صورت اتمام زمان سرویس اصلی بسته حجمی زمان دار نیز غیر فعال می گردد.
ندارد 218,000
2 100 گیگ معادل 50 گیگ بین الملل 15 روز 327,000
3 200 گیگ معادل 100 گیگ بین الملل 30 روز 490,000
4 1000 گیگ معادل 500 گیگ بین الملل 30 روز 927,000 
5 40 گیگ معادل 20 گیگ بین الملل ندارد ندارد 
305,200
6
100 گیگ معادل 50 گیگ بین الملل
695,000

- درصورت اتمام آستانه مصرف منصفانه (FUP) گروه سرعتی سرویس به سرعت (128kb) تغییر نموده و این تغییر بر روی ترافیک هدیه و بامدادی نیز اعمال می گردد.
- در کلیه سرویس های نامحدود (FUP)، میزان محاصبه مصرف بر اساس استفاده از ترافیک داخلی و ترافیک خارجی می باشد. در واقع میزان مصرف مشترک در حالت بین الملل به صورت نصف حجم کلی سرویس (یا ترافک داخلی) محاصبه خواهد شد.
- امکان تغییر سرویس جشنواره تا پایان دوره زمانی وجود ندارد و در صورت انصراف از خرید مبلغ قابل برگشت صفر در نظر گرفته می شود.
- ترافیک در نظر گرفته شده برای سرویس های فوق قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.
- امکان خرید سرویس های مذکور تنها یک مرتبه می باشد و در صورت خرید هر سرویس جشنواره دیگرامکان خرید و فعال سازی همان سرویس و یا سرویس جشنواره دیگر وجود ندارد.
- جهت سفارش و فعال سازی سرویس ها میتوانید به دفاتر فروش تاپ سرویس (نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی صبانت در استان اصفهان) مراجعه و یا جهت تسریع و سهولت در سفارش دهی با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.
- به منظور مشاهده تعرفه سرویس های نامحدود و حجم اضافه اینجا را کلیک کنید.
- محاسبه میزان ترافیک (دانلود و آپلود) در سایت های منتخب داخلی نیم بهاء می باشد. (لیست سایت های منتخب داخلی با محاسبه نیم بهاء)
- کلیه مسئولیت های حقیقی/حقوقی و زیان های مالی ناشی از درج اطلاعات اشتباه و یا عدم توجه به شرایط سرویس های مندرج بر عهده شخص تکمیل کننده اطلاعات (مشترک) است.
 -قیمت سرویس های فوق به ریال و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده (قانون برنامه پنجم) است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.