سرویس های ویژه 6 و 8 و 12 مگابایت و روش سفارش دهی

 

در راستای ارائه سرویس های اینترنت ADSL پرسرعت تر برای مشرکین نیازمند، از امروز به صورت رسمی فروش پهنای باند 6 - 8 - 12 مگابیت را آغاز کردیم. کلیه مشترکین اینترنت ADSL شرکت تاپ سرویس و نداگستر میتوانند با روند سفارش دهی که در زیر توضیح داده شده اقدام به افزایش پهنای سرویس خود نمایند.

سرعت

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

6144
کیلوبیت

3 GB

22,464

6 GB

54,864

12 GB

104,543

20 GB

190,080

10 GB

45,360

12 GB

72,144

20 GB

125,280

48 GB

247,104

 

20 GB

92,880

40 GB

168,480

80 GB

302,400

8192
کیلوبیت

3GB

23,600

6 GB

58,100

12 GB

111,100

20 GB

203,000

10 GB

46,500

12 GB

75,400

20 GB

131,800

48 GB

260,100

 

20 GB

96,100

40 GB

175,000

80 GB

315,400

12122
کیلوبیت

3GB

24,600

6 GB

61,300

12 GB

117,500

20 GB

216,000

10 GB

47,500

12 GB

78,600

20 GB

138,200

48 GB

273,000

 

20 GB

99,400

40 GB

181,400

80 GB

328,300

 

روش سفارش دهی:

1- قیمت ها به تومان می باشد.

2- ارسال شماره تلفن متصل به اینترنت (نام کاربری) به شماره تلفن 09139012285 (فردوسی) جهت بررسی فنی مخابراتی. (زمان ارسال شماره جهت بررسی فقط از ساعت 8 تا 15 هر روز)

3- واریز هزینه سرویس مورد نظر بعد از تائید مخابرتی طبق لیست قیمت مصوب فوق و اطلاع رسانی به شماره تلفن 09139012285 (فردوسی)- شماره های کارت و حساب.

4- افزایش پهنای باند به صورت اتوماتیک برای مشترک.