تغییر در نوع و کاهش قیمت بسته های حجمی اینترنت
 
قابل توجه کاربران اینترنت صبانت اصفهان
 
شرکت صبانت در راستای کسب رضایت با هدف افزایش سطح تنوع سرویس ها، با لحاظ بیشترین کیفیت و کمترین هزینه در جهت ارائه خدمات انتقال داده به مشتریان گرامی، اقدام به تغییر در تنوع و کاهش قیمت بسته های حجم اضافه نموده است.
لذا به اطلاع می رساند از مورخ 1395/05/06 کلیه تعرفه های حجم اضافه قبلی غیرفعال و حجم های اضافه جدید طبق مصوبات سازمان به شرح جدول ذیل ایجاد وقابل بهره برداری می باشد.

تعرفه جدید خرید ترافیک اضافه سرویس +ADSL2 صبانت طبق مصوبه 237
1
گیگابایت
3,300
3
گیگابایت
9,800
7
گیگابایت
19,500
15
گیگابایت
36,500
30
گیگابایت
65,900
70
گیگابایت
131,500
120
گیگابایت
213,000