جشنواره تابستانه سرویس های ترکیبی صبانت - ویژه کلیه مشترکین
 
جشنواره تابستانه سرویس های اینترنت ADSL2+ صبانت
سرويس ترکيبي تا 12 مگابيت

يکساله با حجم جمعا 60 گيگ

يکساله با حجم جمعا 48 گيگ

يکساله با حجم جمعا 30 گيگ

ماهانه 5 گیگ

ماهانه 4 گیگ

ماهانه 2.5 گیگ

به همراه ترافیک نا محدود بامدادی

به همراه ترافیک نا محدود بامدادی

به همراه ترافیک نا محدود بامدادی

65.500 تومان

52.500 تومان

33.000 تومان


شرایط عمومی:
 
- سرویس های ترکیبی دارای محدودیت ترافیک ماهانه می باشند به طوریکه در صورت اتمام حجم مشخص شده در کمتر از یک ماه، مشترک برای ادامه بازه زمانی خود باید اقدام به خرید حجم اضافه نماید.
- در صورت اتمام حجم روزانه امکان بهره برداری از بخش نامحدود میسر نمی باشد.
- در صورت عدم استفاده کل یا بخشی ازحجم ماهیانه ، این حجم سوخت نشده و قابل استفاده در دوره بعد می باشد .
- بخش نامحدود سرویس در بازه زمانی مشخص شده (4 بامداد الی 10 صبح ) قابل بهره برداری بوده در این بازه زمانی مشترک می تواند از سرویس خود بصورت نامحدود حجمی به شرط استفاده منصفانه بهره برداری نماید.
- در بخش نامحدود سرویس ها ، جهت استفاده از میزان سرعت دانلود با سرعت ذکر شده (12 مگابیت)، مقدار کل مصرف باید کمتر از 70 درصد ترافیک ماهانه می باشد و در صورت مصرف بالاتر از سقف ذکر شده (70 درصد) سرعت سرویس در این بخش به 1024 کیلوبیت کاهش می یابد.
- جهت سفارش و فعال سازی سرویس جشنواره تابستانه میتوانید به دفاتر فروش تاپ سرویس (نمایندگی رسمی فروش وپشتیبانی صبانت در استان اصفهان) مراجعه و یا جهت تسریع و سهولت در سفارش دهی با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.